Achter gesloten deuren

Esch sur Alzette, 19 oktober 2004

 

Onze eerste camping in het najaar in Luxemburg lag schilderachtig in de bossen op een heuvel boven Esch sur Alzette – getooid in rode en gele herfstkleuren zag het er van verre prachtig uit toen we er vanuit de stad naar toe slingerden. Pas toen we het terrein opreden zagen we de modder. Waarin we natuurlijk meteen vast kwamen te zitten. Met veel vijven, zessen en schakelen kwamen we uiteindelijk op onze standplaats terecht, met achter ons een indrukwekkend modderbad waar voorheen een mooi groen gazon prijkte. De beheerder was er duidelijk niet blij mee; de massaal toegestroomde konijnen kon het allemaal niets schelen.

 

 

De eigenaar van de camping bleek zich veel zorgen te maken over de toegang tot zijn sanitaire voorzieningen: de deuren waren allen voorzien van supermoderne elektronische sloten en tegen een borgsom kregen we een pasje in bruikleen dat ons samen met een verstrekte pincode toegang verleende tot deze sanitaire bastions.

Ons was niet helemaal duidelijk wie er nu eigenlijk uit deze gebouwen moest worden geweerd met dergelijke verregaande maatregelen. Was het om de toevallig voorbij fietsende toerist die behoefte had aan een toiletstop te frustreren (de camping lag nogal afgelegen en bijna bovenop een berg dus wij schatten deze doelgroep op maximaal twee per dag)? Was het om te verhinderen dat de kamperende kinderen met al het toiletpapier aan de haal gingen? Hadden de vaste gasten eigen toiletten en douches en werd op deze wijze voorkomen dat ze gebruik konden maken van de openbare voorzieningen?

Wij konden ons moeilijk voorstellen dat de eigenaar bij de bouw van het nieuwe sanitairblok zomaar had bedacht: “Ik ga daar eens een elektronisch toegangssysteem in laten monteren.” Nee, iets moet er zijn voorgevallen wat deed besluiten tot drastische maatregelen.  “En nu is dat gedonder afgelopen; ik laat sloten op de deuren monteren!”. Maar wat?

 

Het was ons al eerder opgevallen en we zouden het onderweg nog vaker tegenkomen: een  idee-fixe vindt wel eens vruchtbare voedingsbodem onder de beroepsgroep van campingeigenaren. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen: als je een groot leeg blad voor je neus hebt met als titel CAMPINGREGLEMENT dan zou ik me sterk in moeten houden om niet artikelen op te nemen als:

 

 

396.2.bis  Uitzonderingen en aanvullende bepalingen

Sectie 1

Indien om andere dan door de directie toegewezen en ter zake doende relevante redenen zou blijken dat artikel 23.a niet van toepassing kan zijn dan wel indien toepassen van dit artikel tot een voor de overige campinggasten als onevenredig storend dan wel verstorend aan te merken omstandigheid zou kunnen leiden, zonder overigens aan te willen geven dat dergelijke handelingen storend zijn op het verloop van de in de personele attributen gebezigde indicaties, dan houdt de campingbeheerder zich het recht voor om mede in het kader van de gevolgtrekkingen in artikel 245.a.1 sectie 1 en artikel 34.a.9 sectie 34a tot een afwijkende regeling te komen, zulks in overleg met de in artikel 23 b lid 2 vigerende klachtencommissie, waarbij het al dan niet toewijzen van een beschikking binnen het kader van de in dit reglement gevestigde forfaitaire omissies de somma van 300 euro (zegge driehonderd euro) niet te boven mag gaan zonder hiertoe van de directie zoals gedefinieerd in artikel 1 sectie 1 schriftelijk opdracht te hebben gekregen, hiermee nadrukkelijk onverlet latend het recht van de compromitterende partij om via buiten dit reglement vallende rechtskundige dan wel van rechtswege ingestelde wegen rechtstreeks met de gecompromitteerde partij in overleg te treden ten einde de buiten de raming van dit artikel ontstane impact, al dan niet met opzet veroorzaakt dan wel als gevolg heeft gehad, aan een in een later stadium aan de orde zijnde verificatie te onderwerpen waarbij herroeping van onder dit reglement genomen maatregelen niet dan na een rechterlijke uitspraak in de zin van artikel 46.2.3 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen worden uitgevoerd waarbij corrigerende dan wel flankerende schikkingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend anders dan expliciet en specifiek via een ten uitvoering gelegd vonnis waarin genoemde schikking onderdeel moet uitmaken van een naar de mening van de directie dan wel een door de directie aangewezen vertegenwoordiging evenwichtig besluit gericht op de totale regeling.

 

Sectie 2

Mocht echter van rechtswege …

 

Mooi man!

En wat denk je van:

 

22. Het is verboden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen voor andere dan voor de sanitaire voorzieningen bedoelde activiteiten.

 

Heerlijk!

 

Samen kregen we de beschikking over slechts één enkel toegangspasje, en omdat de seksescheiding op sanitair gebied hier nog rigoureus werd doorgevoerd, behoorde een gelijktijdig gebruik van de faciliteiten niet tot de mogelijkheden. Beurtelings douchen dus en onderling afstemmen wie zich als eerste mocht laten omhullen door deze burcht.

 

Eenmaal veilig binnen, plaagde ons toch een ongemakkelijk gevoel. Want waarom moesten we ons insluiten? Welk niet nader gedefinieerd van buiten komend onheil waarvan wij de verschijningsvorm slechts konden vermoeden bedreigde ons hier…


-Top-
>Home>